Αυξάνεται o αριθµός νέων ρωσικών βιβλίων στην Ελλάδα

                               
Όταν πριν από μια δεκαετία περιδιάβαινα τα γραφεία των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων της Ελλάδας, στην Αθήνα, οι περισσότεροι εκδότες με ρωτούσαν πως μπορούν να γνωρίσουν νέους και ταυτόχρονα σοβαρούς Ρώσους συγγραφείς, προκειμένου να εντάξουν τα βιβλία τους στις νέες εκδόσεις τους. Αντίστοιχα όταν έκανες έρευνα στα βιβλιοπωλεία, πέραν των κλασικών Ρώσων λογοτεχνών και ποιητών, δεν συναντούσες παρά ελάχιστα βιβλία σύγχρονων Ρώσων συγγραφέων.
Νέα έκδοση του Λέοντος Τολστόι στα ελληνικά
Πηγή:Κίκοτ Ντμίτρι
Σήμερα τα πράγματα, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ διαφορετικά και σίγουρα πιο ελπιδοφόρα. Από τη μια, όλοι οι σοβαροί εκδοτικοί οίκοι έχουν στους καταλόγους τους τουλάχιστον δύο με τρεις Ρώσους συγγραφείς, ενώ έργα μεγάλων κλασικών Ρώσων συγγραφέων όπως είναι για παράδειγμα ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι έχουν μεταφραστεί ξανά από αρκετούς μεταφραστές και αντίστοιχα τα έργα αυτά έχουν επανεκδοθεί.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει μια ξεχωριστή κατηγορία ρωσικών βιβλίων για τα οποία οι Έλληνες αναγνώστες δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ως παράδειγμα μπορώ να αναφέρω το έργο ζωής που έχει κάνει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος πάνω στη ζωή και το έργο του Αγίου Λουκά της Κριμαίας, του Ιατρού. Αν μάλιστα, αναζητούμε το απόλυτο Best Seller, τότε και αυτό αφορά τη βιογραφία του Αγίου Λουκά της Κριμαίας από τον Μητροπολίτη Νεκτάριο, η οποία έχει πουλήσει περισσότερα από 90.000 αντίτυπα.
Θα ήταν εύκολο στο συγκεκριμένο κείμενο να αναφέρω και μια σειρά άλλων βιβλίων. Δεν το κάνω για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός πως δεν μπορείς να αναφερθείς στο σημαντικό έργο συγγραφέων τηλεγραφικά και ο δεύτερος και σημαντικότερος πως, αν το έκανα, θα βλέπαμε το δέντρο και όχι το δάσος στο ζήτημα που αφορά τις ρωσικές λογοτεχνικές εκδόσεις στην Ελλάδα.

Radovi u pčelinjaku u avgustu

pcelinjak
Do sada smo ubirali plodove pčelarenja, ali sada moramo da se više posvetimo pčeli kako bismo je pripremili za zimovanje. Od nas zavisi kakve će nam zajednice ući u zimu.
Ova godina, kada se sumiraju svi rezultati je za pčelare prosečna. Ali smo imali velike probleme sa trovanjem pčela na suncokretu. Sada su pojedini pčelari došli u situaciju da spasavaju ono što se da spasiti, jer su ostali bez pčela i sa oslabljenim pčelinjim zajednicama. Počeću redosledom radova u pčelinjaku, ako je uopšte moguće početi nešto nekim redom u takvoj situaciji.
Suncokretov med je izvrcan, a livadskog nema svuda jer nije bilo kiše pa nema ni cvetova. Pojavio se i drugi problem na pojedinim lokacijama – medljika. Tako smo došli u situaciju da umesto da opušteno spremamo društva za prezimljavanje, imamo otežanu pripremu.
Pre početka bilo kakvog rada oko košnica proverite pojilice. Sveža, čista voda je preduslov da imamo zdrave pčele. Unošenjem čiste vode i lepezanjem krilima pčela rashlađuje košnicu.
Sledeća je borba protiv varoe. Tretman treba početi odmah nakon vrcanja, a to je kraj jula. Čime? Nekim delotvornim sredstvom. Na Vama je da ga odaberete, ali vodeći računa da su temperature visoke tako da se ne odabere sredstvo koje će još više naškoditi pčelama. Varoa je uzročnik svih bolesti, pa je treba što pre odstraniti.
Prvi posao na pčelinjaku biće obavljanje detaljnog pregleda svih pčelinjih zajednica radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja, kvaliteta matice na osnovu legla i količine hrane.
Ako su ti parametri zadovoljeni onda su nam zajednice jake. Kod pregleda odmah sve ramove iz centralnog dela iz kojih nije izašlo dve-tri generacije legla premeštamo na bočne strane, jer u nove ramove teže matica polaže jajašca, a i hladniji su za zimovanje, a ramove sa pergom i medom približavamo centralnom delu.
Kada se naiđe na zajednicu sa lošom maticom ista se menja, ili se spaja sa nekim od nukleusa koji u sebi imaju mladu maticu i to preko novinskog papira.
Spajanje slabih društava, odnosno društava sa nedovoljnim brojem pčela radilica, takođe je jedna od bitnih radnji koju bismo trebali da izvršimo u ovom mesecu. Matica u avgustu i septembru položi ukupno 15.000-20.000 jaja, iz kojih će se izvesti isto toliko pčela, a taj broj pčela dovoljan da društvo prezimi.
Pošto je u avgustu slab unos nektara, ili ga uopšte nema, a mi moramo spremiti pčele, od 15. avgusta do 15. septembra moramo vršiti prihranjivanje pčelinjih društava i izvođenje što većeg broja mladih pčela, jer je to praktično najvažniji posao na pčelinjaku u ovom periodu. Samo zdrava i jaka pčelinja društva sa oko 15.000 do 20.000 pčela mogu uspešno da prezime i dočekaju prvu pčelinju pašu. Nukleusi mogu da prezime minimalno sa 5000 jedinki. Prihranjivanje treba vršiti sve dok se ne obezbedi dovoljna količina rezervne hrane.
Prihranu možemo vršiti na dva načina:
1. stavljanjem punih ramova meda u zbeg,
2. prihranom šećernim sirupom.
Prihrana medom je bolja za pčelu, ali ako nema meda prihrana se može vršiti i šećernim sirupom.
prihrana_kristalisanim_medom
prihrana_hranilicom
Prihranom matice mogu povećati polaganje jajašca i do 30 % što je dobro za pripremu zajednica za zimu. Prihranu treba raditi obazrivo. Ako ima dovoljno meda u košnici treba paziti da ne dođe do blokade matice.(vađenjem rama sa medom iz košnice i stavljanjem istog u zbeg ne možemo izazvati blokadu jer će isti med pčele vratiti u košnicu i time pospešiti maticu da više polaže jajašca). Treba obratiti pažnju kod davanja šećernog sirupa i prihranu obaviti u većim količinama i to kada ima unosa polena.
Posebnu pažnju treba da obrate pčelari koji imaju pčelinjake na većim nadmorskim visinama gde može biti unosa medljike. Ove godine je ima dosta. Šta uraditi kada je ima?

MEDLJIKA

Posle livadske i suncokretove paše izvrcati med isključivo iz medišta, plodišta ne dirati (ako krene medljika plodišta moraju biti puna meda od livade ili suncokreta). Medišna tela vratiti na plodište i čekati medljiku. Početak medljike juli-avgust treba sačekati sa medištima na plodište, pratiti redovno situaciju da ne dođe do toga da se medišta napune i počne lagerovanje u plodište. U zavisnosti od unosa treba vršiti proširivanja.
medljika_1
Kada se završi unos medljike treba izvrcati sav med iz medišta, ista vratiti na plodišta i prihraniti sirupom 1:1 u većim količinama i to što pre. Tada će se šećerni sirup pomešati sa onom medljikom u medištu koja je ostala u ćelijama ramova. Unosom polena dobićemo umesto energetske šećerne hrane proteinsku, šećer-medljika-polen. Prihranu radimo dva, tri dana.
Tada dolazimo do prve velike spasonosne radnje. Tela medišna podbacujemo ispod plodišta na podnjaču, a plodište podižemo na vrh konfiguracije.
Ako imate medljiku u plodištu LR košnice? Staviti matičnu rešetku na plodište, zatim podići svo mlado leglo sa maticom u gornje telo. Dole ostaviti zatvoreno leglo i ramove sa medljikom, donje telo dopuniti ramovima, isto i gornje. Tada početi sa prihranom šećernim sirupom. Pčele će unositi sirup i medljiku, odozdo polen iz prirode i od toga stvarati jednu lepu pčelinju hranu koja će biti odlična za prezimljavanje. Ujedno će matica polagati jajašca u gornje telo koje će već biti u konfiguraciji koja se stavlja za prezimljavanje. Na vreme početi odstranljivanje varoe.
Kako ćemo pakovati tela zavisi od tipa košnice i sistema kojim se radi, tako da tu pravila nema. Najbitnije je da se med nalazi iznad klubeta koje će se stvoriti u zimu. Ovo se odnosi na nastavljače gde pčele idu u visinu. Za pološku bitno je zajednicu zazimeti sa visokim mednim kapama koje trebaju biti visoke minimalno 15 cm.
Čak se praktikuje da se polumedište sa medom stavi ispod plodišta kod nastavljača određenog tipa DB LR, gde bi pčela podizala med u plodište tokom avgusta i do polovine septembra. To bi imalo za cilj stimulativne prihrane i povećanje medne kape kod izlaska pčela iz ćelija plodišta, vršila bi se dopuna i pravilan razmeštaj meda u pčelinjoj zajednici. Podizanje meda u plodište pčela će odrediti prema potrebi, čak može ostati i ispod med koji će čekati proleće. Tu smo stvorili još jednu pogodnost, podigli smo plodište da bude više od podnjače, tako da smo stvorili bolje uslove za prezimljavanje.
Zaključićemo sledećim komentarom. Naš rezultat u vezi količine hrane za pčele možemo videti “odokativno” (koja ne sme biti manja od 20 kilograma). Ali nema ispravke ako želimo kvalitetno izležene pčele. Da li smo i koliko skinuli varou  znaćemo kada budemo tretirali oksalnom kiselinom tokom zime. Ukoliko tada budemo imali manje opalih varoa to je naš uspeh veći, a naša posvećenost smanjenju varoe tokom jula se isplatila jer smo u zimu ušli sa zdravim pčelama.
Kolegama pčelarima želim srećno prezimljavanje pčela.
Autor teksta i fotografija: Slobodan Jevtić, pčelar
Preuzeto sa sajta: poljosfera.rs

Croatian army prepares for attack on Republika Srpska?

BELGRADE – According to “Vesti-online” portal, excellent informed sources warn that the reason for provocations from Croatia are not only part of the local election campaign, but behind the whole story is Croat’s wish to provoke a new war they would use to enter the western part of the Republika Srpska and perform new ethnic cleansing.
According to the latest intelligence, Croats with almost daily and obviously coordinated attacks on Serbs, want to provoke Belgrade’s rushed reaction and thus provoke new bloody conflict, writes “Vesti-online”.
Because of the secret plan, writes the portal, Belgrade is seriously considering to completely change its politics towards Zagreb, but also to the European Union, which has for months turned a blind eye to Ustasha rampages, portal writes.
Portal further claims that intelligence sources warn that the daily attacks by Croats do not hide only pathological hatred.
“Zagreb’s basic idea is to, with constant critics, insults, blockade in Brussels, cause a stronger reaction of politicians in Belgrade, which they would then use for conflicts. They seriously elaborate plans for operations in the western part of the Republika Srpska. This is something we should not play with anymore. These threats must be seriously taken,” warns one of the sources, unnamed high-ranking intelligence officer.

http://inserbia.info/today/2016/08/croatian-army-prepares-for-attack-on-republika-srpska-report/

Κοσσυφοπέδιο και UCK απειλούν το Μαυροβούνιο με πόλεμο!


Πρίστινα.

Η οργάνωση «Αλβανικός Εθνικός Στρατός» απείλησε με πόλεμο μεταξύ Αλβανών και Μαυροβουνίων εάν επικυρωθεί η συμφωνία για την οριοθέτηση  με το Μαυροβούνιο.
Η οργάνωση καλεί τα πολιτικά κόμματα στο Μαυροβούνιο να απορρίψουν τη συμφωνία, διότι η αποδοχή της θα «σημαίνει ξέσπασμα πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών».


Στη διακήρυξη αυτή της οργάνωσης, που δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται και στους βουλευτές  του Κοινοβουλίου του Κοσσυφοπεδίου λέγοντας ότι θα  θεωρηθούν προδότες, εάν στη συνεδρία της 1ης Σεπτεμβρίου εγκριθεί με ψηφοφορία η συνοριακή γραμμή μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου.


Μέλη του «Αλβανικού Εθνικού Στρατού» είπαν ότι θα αναπτυχθούν σε ορισμένα μέρη για να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.


Ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Χασίμ  Θάτσι, κάλεσε τους βουλευτές του Κοινοβουλίου του Κοσσυφοπεδίου να ψηφίσουν για τη συμφωνία της οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο, γιατί αλλιώς θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία του Κοσσυφοπεδίου και το κυριότερο με τον κύριο σύμμαχο, τις ΗΠΑ.


Η συνθήκη οριοθέτησης του Κοσσυφοπεδίου με το Μαυροβούνιο επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο στις 26 Αυγούστου 2015 στη Βιέννη και υπεγράφη από τον Χασίμ Θάτσι, που ήταν τότε επικεφαλής της  διπλωματίας του Κοσσυφοπεδίου.


Το Κοινοβούλιο  περιλαμβάνει 120 βουλευτές και πρέπει να ψηφίσουν τη συμφωνία τουλάχιστον 80 βουλευτές.
Το Μαυροβούνιο δημιουργεί πολυβολεία στα σύνορα με το ΚοσσυφοπέδιοΣχετικό δημοσίευμα σημειώνει ότι στην περιοχή των συνόρων Κοσσυφοπεδίου –Μαυροβουνίου άρχισαν από την περασμένη Τρίτη να δημιουργούν θέσεις πολυβόλων, όπως σημειώνει η εφημερίδα της Ποντογκόριτσα «Vijesti», επικαλούμενη πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.«Στα σύνορα μεταξύ Μαυροβουνίου και Κοσσυφοπεδίου, μέλη της Ειδικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας ξεκίνησε την Τρίτη τη δημιουργία θέσεων πολυβόλων για τον φόβο πιθανόν συγκρούσεων» , επιβεβαίωσε η εφημερίδα της Ποντγκόριτσα.Η απόφαση για ανάπτυξη των ειδικών δυνάμεων στην περιοχή των συνόρων του Μαυροβουνίου με το Κοσσυφοπέδιο ελήφθη από υψηλό επίπεδο, όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας  πληροφορήθηκαν για πιθανή κλιμάκωση της αναταραχής των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο εξαιτίας τη συμφωνίας των συνόρ

БEOГРAД: Николић, Иринеj, Чепурин обишли Храм Светог Саве

ИСКРА на Фејсбуку
Фото: Танјуг
Фото: Танјуг
Председник Србиjе Tомислав Николић, патриjарх српски Иринеj и председник Oдељења спољних црковних веза Mосковске Патриjаршиjе Иларион обишли су данас Храм Светог Саве, где су упознати са досадашњим, али и будућим радовима у храму на Врачару.
Председник Србиjе, патриjарх и представници донатора дочекани су црквеним звонима, а на улазу у храм поздравили су их свештеници Храма Светог Саве коjе jе предводио владика топлички Aрсениjе, уз погачу и со коjу су им послужила деца у народноj ношњи.
Њих jе кроз храм провео протоjереj храма Воjислав Mиловановић коjи рекао jе да jе данас историjски дан у градњи Храма Светог Саве коjа траjе више од 120 година.
„Mислим да jе ово jедан од кључних и наjзначаjниjих тренутака“, рекао jе Mиловановић додаjући да се види шта jе све урађено у грађевинско и грађевинско занатском смислу.
Oн jе, међутим, истакао да jе фаза радова коjа предстоjи, унутрашње украшавање храма, jедна од наjзначаjних фаза увек у градњи храмова па тако и овог.
„Унутрашње украшавање храма ствара молитвени амбиjент коjи свака црква и оваj храм и треба да испуни. Самим тим радовима очекуjемо да се створи молитвени амбиjент и да храм има своjу пуну сврху и смисао“, рекао jе Mиловановић.
У делегациjи коjа jе посетила храм били су и представници Гасперомњштефа, Друштва за подизање Храма Светог Саве на Врачару, амбасадор Русиjе у Србиjи Aлескандар Чепурин, владика Aмфилохиjе…
У Председништву jе раниjе данас потписан уговор о донациjи, чиме ће званично отпочети радови на унутршњоj декорациjи Храма Светог Саве.
Kако jе речено на потписивању, радови би требало да буду завршени до краjа следеће године.

Ίβιτσα Ντάτσιτς: Τα μέλη που αναγνώρισαν το Κοσσυφοπέδιο να επανεξετάσουν τη θέση τους

Στη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς κάλεσε τις χώρες που αναγνώρισαν το Κοσσυφοπέδιο να επανεξετάσουν την απόφασή τους.

 Προέτρεψε επίσης τις χώρες που δεν το έχουν ακόμη αναγνωρίσει να μην υποκύψουν σε πιέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, όπως σημειώνει η ρωσική εφημερίδα «Vzglyad».
«Καλώ τις χώρες  που δεν έχουν αναγνωρίσει τη μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, να μην υποκύψουν στην πίεση και να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ντάτσιτς, αναφερόμενος στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως επιβεβαίωση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας.
Τόνισε ακόμη ότι «το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό και ισχύει για όλους» καθώς οι παραβιάσεις του «με αυτό  που αντιμετώπισε η Σερβία το 1998 και το 1999, μπορεί να το αντιμετωπίσει οποιαδήποτε χώρα», δήλωσε ο Ντάτσιτς.
«Καλώ όλες τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου να επανεξετάσουν την απόφασή τους για την αντιμετώπιση των σημαντικών γεγονότων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.
 Επέστησε την προσοχή στα δεινά  στα οποία υποβλήθηκε ο σερβικός πληθυσμός, αλλά και τη βεβήλωση  της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κοσσυφοπέδιο.
Επεσήμανε, ακόμη, ότι η ημιτελής εκκλησία του «Σωτήρος Χριστού» στην Πρίστινα, χρησιμοποιείται ως δημόσια τουαλέτα και για γυρίσματα ταινίας βίντεο από γυμνούς ποπ τραγουδιστές»

Raseljeni Srbi na liturgiji u Đakovici


Povodom verskog praznika Velika Gospojina, raseljeni Srbi prisustvovali su danas u Đakovici svetoj liturgiji u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, a sa njima je na istom mestu bio i predsednik “Srpske liste” Slavko Simić.
Foto: Tanjug Liturgija u Đakovici
Udruženje raseljenih Đakovčana došlo je iz centralne Srbije sa tri autobusa uz jaku policijsku pratnju, a Đakovčani su doneli slavski kolač koji je osveštan i svečano presečen, saopštila je "Srpska lista".
Simić je posle liturgije izjavio da je Đakovica sazrela u odnosu na period koji je iza nas i da će građani Đakovice veoma brzo shvatiti da suživot nema alternativu.
- Veoma mi je drago što sam danas na jedan od najvećih hrišćanskih praznika zajedno sa raseljenim Đakovčanima, koji su u prethodnih nekoliko godina uložili mnogo truda, mnogo iskrenosti i energije, kako bi obnovili suživot i pomirenje u ovom gradu - rekao je Simić.
On je dodao da su "Srpska lista" i svi njeni predstavnici, takođe pokazali ogromnu volju i želju da preko razvijenog sistema institucija i institucija koje su nosilac jednog sistema promovišu svi zajedno sa svojim kolegama Albancima pomirenje.
- Nadam se da građani Đakovice osećaju pomirljive signale koje im šalju njihove nekadašnje komšije koje žive u raseljanju i siguran sam da ćemo veoma brzo dobiti pozitivne dobronamerne signale od druge strane, a nama koji smo na odgovornim funkcijama preostaje da otklonimo svaku retoriku koja ruši mostove koje naše zajednice na Kosovu grade - izjavio je predsednik "Srpske liste".
On je pohvalio Kosovsku policiju koja je danas u Đakovici, kako je rekao, veoma profesionalno obezbedila prostor oko crkve Uspenja Presvete Bogorodice.
U gradu gde je nekada živelo oko 12.500 Srba, danas je opstala jedino Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u centru grada koja je obnovljena 2008. godine nakon Martovskog pogroma u kome je bila potpuno uništena.
U Đakovici danas, u kući koja se nalazi u dvorištu crkve, žive četiri starice, monahinje Teoktista i Joanikija, sa kojima žive Vasiljka Perić i Nadežda Isailović.

BUDUĆNOST JE STIGLA Sportski biseri Srbije: Zlatna berba - 2000. godište


Neki su tek napunili 16 godina, neki će uskoro, ali svi su budućnost našeg sporta. Najbolje što ova zemlja ima. Neizbrušeni dijamanti koji garantuju nove trofeje. Šta znamo o njima, i kako da ih sačuvamo?
Biseri našeg sporta
Jedan olimpijski ciklus je završen, novi upravo počinje. Pravi momenat da podvučemo crtu i otvorimo drugo poglavlje. Da vidimo ko predvodi taj novi talas sportista. Zaista je tu mnogo bisera, velikih talenata, ali već na prvi pogled u riznicu našeg sportskog blaga, jasno je da posebnim sjajem zrači generacija 2000.
Momci i devojke rođeni pre tačno 16 godina, još uvek tinejdžeri, ali i te kako poznati i dokazani sportisti. Izdvojili smo one najsjajnije dijamante, za koje smo sigurni da ne možemo da promašimo. Prvi i najvažniji korak su napravili, sada je sve na njima. Sada predstoji rad, rad i samo rad.
Foto: A. Dimitrijević / RAS Srbija Olga Danilović
OLGA DANILOVIĆ - tenis
Talentovana teniserka, ćerka proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića, važi za jednu od najperspektivnijih mladih igračica sveta. Kažu, sve više podseća na Moniku Seleš. Sa 12 godina osvojila je titulu prvaka Srbije. Sa 14 već pet trofeja, od toga tri „Tenis Evropa”. A onda, sa 15, i prvenstvo Evrope u Moskvi, i to u konkurenciji godinu dana starijih teniserki. Zato smo je i stavili u koš sa 2000. godištem, iako je rođena u januaru 2001. Titula u dublu na Rolan Garosu ovog leta samo je kruna njene karijere. Nema dileme, u pitanju je pravi teniski dijamant! Pritom, svako će vam o njoj reći da već sada živi životom profesionalca, da je krase izuzetne radne navike i predanost tenisu.
- San mi je da budem prva na svetu, a najviše bih volela da osvojim Vimbldon - ne krije 15-godišnja teniserka. Srpski tenis polako dobija novu uzdanicu...
Foto: KK Mega Leks / Promo Marko Pecarski
MARKO PECARSKI - košarka
Krv nije voda. Košarka je prosto u genima porodice Pecarski. Otac Miroslav je bivši as Partizana, a sin Marko je još veći potencijal. Kako reče ponosni tata, „izgleda da je i on kao klinac krišom oprao ruke u Moravi”. I zaista, centar Mega Leksa je novi biser naše košarke, zalog za budućnost. Ponikao je u Zemunu, u kome je još kao pionir ubacivao po 35 poena uz 20 skokova po meču i po pravilu bio MVP prvenstva. Karijeru je nastavio u Mega Leksu, sa kojim već dve godine igra završni turnir Evrolige. Ipak, o kakvom se biseru radi, najbolje se vidi kada obuče dres kadetske reprezentacije. Poljacima je u julu na Evropskom prvenstvu ubacio 45 poena, Litvancima 30, Česima 40, a Fracuzima nedavno 38! Kao da ima magiju u rukama. Prethodno je ostavio sjajan utisak i na kampu Majkla Džordana. Šta na to dodati?
- Mene tek očekuje rad i sazrevanje, ali ne krijem, stremim ka najvišim ciljevima - kaže Pecarski.
Odlikuju ga sjajan šut, skok, blokade. Kompletan je igrač. A ima samo 16 godina. Olimpijske igre u Tokiju su mogućnost da ovaj momak zablista na velikoj sceni...
Foto: M. Metlaš / RAS Srbija Anja Crevar
ANJA CREVAR - plivanje
Juniorska šampionka Evrope. Nacionalna rekorderka. Sa 16 godina, najmlađa članica olimpijskog tima Srbije na Igrama u Riju. Anja Crevar je nešto najvrednije što imamo kada je u pitanje plivanje. A tek je sa rođendanske torte oduvala 16 svećica. Verujte, ona je dete za primer. Radi sve, ređa petice u pančevačkoj gimnaziji i obara rekorde u bazenu. Nije joj teško da ustaje u pet ujutru, putuje od Pančeva do Beograda i trenira od šest do osam sati, da potom ide u školu, a onda opet nazad na trening. Jedini slobodan dan ima nedeljom. Sve to dokazuje koliko je posvećena snovima. Omiljena disciplina joj je delfin, ali takmiči se i na 400 metara mešovito. Dakle, kompletan plivač!
- Jedan san mi se već ostvario kada sam došla do vize za Rio. To mi je najdraži uspeh. Naredni san mi je da osvojim medalju na olimpijskim igrama ili svetskom prvenstvu - već je Anja zagledana u budućnost.
Njena mladost je jedan od naših glavnih aduta za medalju u Tokiju 2020.
Foto: Marko Metlas / RAS Srbija Dušan Vlahović
DUŠAN VLAHOVIĆ - fudbal
„To je novi Zlatan Ibrahimović”, piše ugledni „Frans fudbal”. „Ma on je mešavina Dragana Mancea i Save Miloševića”, dodaje Dušan Trbojević, legendarni skaut omladinske škole Partizana. Bilo kako bilo, zar nije dovoljno da vas u notesu imaju skauti Arsenala i PSŽ-a, a imate 16 godina i tek ste krenuli u gimnaziju! Sa Dušanom Vlahovićem kao vesnikom nekih boljih dana, možda i ovaj naš izmučeni fudbal u budućnosti ogreje sunce. Ovaj momak je najmlađi igrač u istoriji Partizana koji je potpisao profesionalni ugovor. Imao je tada tek 15 godina, a sam se preporučio golovima. Jednom prilikom, u mlađim kategorijama, izrešetao je Zvezdinu mrežu sa četiri projektila! Još čeka šansu, ali ima za njega vremena. Predispozicije ima - visok je 190 centimetara, tehnički je potkovan, ima dobar šut i kontrolu lopte, dominira u vazduhu... Dovoljno zasad.
- Prvi san mi je da postanem miljenik juga, a drugi da obučem dres Reala - poručuje Vlahović.
Samo da se ne utopi u mulj srpskog fudbala...
(Vladimir Bojčević)

Њујорк тајмс: Да ли је Београд следећи Берлин?


Описујући београдске фасаде, Њујорк тајмс је посебно истакао мурал Владимира Величковића као и цртеж Драгана Станачева, који, како наводе, „изазива вртоглавицу”.
петак, 26.08.2016. у 16:01
Београд (Фото Д. Јевремовић)
ЊУЈОРК – Сиви камени град испресецан трамвајским шинама, неуништивог шарма, Београд изгледа као рођак Берлина из Источне Европе, пише Њујорк тајмс у рубрици о путовањима.
У тексту под насловом „36 сати у Београду” арфитектура центра Београда је описана кроз „богате фасаде из 19 и 20, потом велике зграде које представљају каталог архитектонских стилова од неокласицизма, неоренесансе и романтизма па до футуристичког дизајна нових објеката”.
Описујући београдске фасаде, Њујорк тајмс је посебно истакао мурал Владимира Величковића као и цртеж Драгана Станачева, који, како наводе, „изазива вртоглавицу”.
Њујорк тајмс је део текста посветио историјским деловима града, тврђавама и парковима, кроз који је описао ужи центар Београда до погледа на „ушће Саве у Дунав, где почњу београдске ноћи”.
Историја града је делом описана кроз називе улица, попут улице Џорџа Вашингтона, преко музеја посвећених комунистичком периоду, до описа атмосфере „на калдрми Скадарске улице”.
У уводном делу описан је „епски ноћни живот, „развијена култура испијања кафа” и „сокаче намењено талентованим београдским дизајнерима”.
„Београдска област Савамала под Бранковим мостом привлачи уметничким галеријама, њу вејв берберницама и Миксер хаусом - индустријским простором који су заузели српски дизајнери”, наводи лист и додаје да је посебна пажња дата домаћим модним креаторима додељивањем простора у Чумићевом сокачету.
Након ових описа амерички лист се пита: „да ли је Београд будући Берлин”.
Истичу се и ниске цене у Београду, пре свега хране, а потом иде прича о Кнез Михаиловој улице, где „туристи могу да купе све од књига, гардеробе, сувенира до рукотворина и новина”.
Београдски ресторани су похваљени због квалитета, обима порција и цена, али пре свега због укуса.
„Баке би биле поносне на београдске лидере балканске традиционалне кухиње, који кувају стара јела са вештином и састојцима 21. века”, пише Њујорк тајмс, преноси Танјуг.
Кроз текст су набрајане цене и називи локалних брендова гардеробе, пива, ресторана, музеја, вина па до констатације да се из светских метропола директно лети до београдског аеродрома

U školskim klupama Meksikanci, Islanđani, Tajlanđani...


Dvadesetak srednjoškolaca sa četiri kontinenta u petak dolazi u Srbiju, gde će kao učesnici programa interkulturalne razmene provesti narednu školsku godinu.
Foto: M. Jošida / RAS Srbija
Dvanaest devojaka i devet mladića uzrasta od 16 do 18 godina u Srbiju dolaze sa željom da upoznaju naš način života, kulturu i običaje, nauče jezik, steknu nove prijatelje, ali i da nama približe kulturu zemelja iz kojih dolaze.
Umesto u Belgiji, Brazilu, Meksiku, SAD-u, Španiji, Turskoj, Islandu i Tajlandu, odakle dolaze, školsku godinu započeće u klupama lokalnih škola u Aranđelovcu, Beogradu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Vrbasu, Čačku...
Po dolasku u Srbiju, učenici će provesti dva dana na pripremnom seminaru u Beogradu, a u nedelju će po njih doći porodice koje će im biti domaćini. Sve njih tokom godine očekuje veliki broj aktivnosti koje organizuju članovi - volonteri Interkulture.
Ovaj program razmene realizuje Interkultura, u saradnji sa AFS Interkulturalni programi i Evropskom federacijom za interkultualno učenje, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Interkulturu su 2008. godine osnovali ljudi koji su i sami učestvovali u AFS programima razmene, a od tada je na godišnje i tromesečne programe razmene iz Srbije otišlo 48 učenika, dok je u njoj boravilo 35 stranih učenika

Tamo daleko:Mια σερβική μουσική ιστορία με ελληνικό άρωμα Tamo daleko,εκεί μακρυά....Με αυτό τον στοίχο ξεκινάει το ομώνυμο σερβικό παραδοσιακό και πατριωτικό τραγούδι.Μέσα σε αυτό εξιστορείται ο 'αλβανικός γολγοθάς',η πορεία των ηττημένων σερβικών στρατιωτικών δυνάμεων απο τις δυνάμεις των Κεντρικών Αυτοκρατοριών(Γερμανία,Αυστροουγγαρία και Βουλγαρία),δια μέσου της Αλβανίας στην Κέρκυρα το 1915,μετά απο ένα χρόνο ηρωικής αντίστασης απέναντι σε υπέρτερες αριθμητικά δυνάμεις.
Η πορεία του σερβικού στρατού μέτα απο λυσσαλέα καταδίωξη αλλά και λόγω των ακραίων χειμερινών καιρικών φαινομένων,αποτελεί μέχρι και σήμερα τραγική αλλά ταυτόχρονα και ηρωική στιγμή για τους Σέρβους.Οι κακουχίες,η κακή διατροφή,τα κακοτράχαλα σημεία,καθώς και οι επιθέσεις Αλβανών ανταρτών εναντίον του σερβικού στρατού,είχαν σαν αποτελέσμα απο τους 180.000 (στρατιώτες,πολιτικοί,κρατικοί υπάλληλοι και πολίτες) που ξεκίνησαν,να φτάσουν ζωντανοί οι 110.000.Απο το Δυρράχιο και την Σκόδρα της Αλβανίας κάποιοι απο αυτούς πέρασαν στην Ιταλία,ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους αποφασίστηκε να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί στην Κέρκυρα.Το νησί της Κέρκυρας ανακοινώθηκε στους εξαθλιωμένους Σέρβους πως θα είναι ο τερματικός σταθμός της μεγάλης πορείας τους.Φτάνοντας σε αυτό πολλοί πέθαναν απο τις κακουχίες και απο την έλειψη διαθέσιμων υποδομών για στέγαση και περίθαλψη.Συγκεκριμένα στο μικρό νησάκι της Βίδου μεταφέρθηκαν οι βαριά τραυματίες και οι άρρωστοι.Περίπου 5.400 απο αυτούς πέθαναν και ετάφησαν στη θάλασσα λόγω έλειψης χώρου αλλά και απο φόβο μολύνσεων.


https://www.youtube.com/watch?v=7l_vhQiIOL0
Ο αριθμός όμως των νεκρών είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό αυτών που τελικά κάτω απο αντίξοες συνθήκες φιλοξενήθηκαν,επιβίωσαν και τελικά μπόρεσαν να ανασυγκροτηθούν.Για τον λόγο αυτό οι Σέρβοι ονόμασαν την Κέρκυρα 'ostrvo spasa' που 'σημαίνει νησί της σωτηρίας'.Ο αριθμός των Σέρβων αυξήθηκε απο μετέπειτα αφίξεις νέων κυμάτων και έφτασε συνολικά τους 151.828.Γρήγορα οι Σέρβοι μετά τις δυσκολίες του πρώτου καιρού κατάφεραν και ανασυγκροτήθηκαν.Εγκατέστησαν εκεί την Κυβέρνηση τους,ανοίξαν πολλά τυπογραφία και καφενεία,ιδρύσαν πολιτιστικούς συλλόγους,ενώ δεν υπήρξαν λίγες οι φορές που βρήκαν την αγάπη της ζωής τους,στο πρόσωπο μιας Κερκυραίας.Μεταξύ 1916-1918 που παρέμειναν οι Σέρβοι στο νησί,έγιναν πολλοί μικτοί γάμοι μεταξύ των δύο Εθνών.Για την ιστορία η πρώτη διακήρυξη του Κράτους της Γιουγκοσλαβίας,έγινε απο την σερβική κυβέρνηση στην Κέρκυρα!

Κατά την διάρκεια των κακουχιών των Σέρβων στην Κέρκυρα,ένας άγνωστος μέχρι σήμερα Σέρβος στρατιωτικός έγραψε ένα τραγούδι που εξιστορούσε τις δυσκολίες,τον πόνο αλλά και την περηφάνεια των Σέρβων κατά την διάρκεια της μεγάλης πορείας τους πρός το νησί.Το τραγούδι αυτό το ονόμασε 'Εκεί μακρυά' και το παραθέτω παρακάτω στη Σερβική και στην Ελληνική γλώσσα.Πρωτότυπο στη Σέρβικη γλώσσα:

Tamo daleko, daleko od mora,

Tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Tamo daleko, gde cveta limun žut,
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.
Tamo daleko gde cveta beli krin,
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Tamo gde tiha putuje Morava,
Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.
Tamo mi ikona osta, i moja krsna slava.
Tamo gde Timok, pozdravlja Veljkov grad,
Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.
Tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad.
Bez otadžbine, na Krfu živeh ja,
ali sam ponosno klic'o, Živela Srbija!
ali sam ponosno klic'o, Živela Srbija!

Μετάφραση στα Ελληνικά:

Εκεί μακριά, πέρα από τη θάλασσα,
υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η Σερβία.
Υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η Σερβία.
Εκεί μακριά όπου ανθίζουν τα κίτρινα λεμόνια,
υπήρχε μόνο η πορεία του Σερβικού στρατού.
Υπήρχε μόνο η πορεία του Σερβικού στρατού.
Εκεί μακριά όπου ανθίζουν τα κίτρινα κρίνα,
εκεί μαζί, πατέρας και γιος έδωσαν τη ζωή τους.
Εκεί μαζί, πατέρας και γιος έδωσαν τη ζωή τους
Εκεί, όπου ταξιδεύει σιωπηλός ο Μοράβας,
εκεί άφησα το εικόνισμα και την οικογενειακή μας σλάβα.
Εκεί άφησα το εικόνισμα και την οικογενειακή μας σλάβα.
Εκεί όπου ο Τίμοκ χαιρετά την πόλη του Βέλικο,
εκεί έκαψαν την εκκλησία μου όπου στεφανώθηκα νέος.
Εκεί έκαψαν την εκκλησία μου όπου στεφανώθηκα νέος.
Από την πατρίδα μου μακριά, ζω στην Κέρκυρα,
αλλά περήφανα φωνάζω: Ζήτω η Σερβία!
αλλά περήφανα φωνάζω: Ζήτω η Σερβία!Το τραγούδι αυτό αποτελεί ιερό τραγούδι για τους Σέρβους ενώ θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί και τον άτυπο ύμνο της Ελληνοσερβικής φιλίας.Μέσα απο αυτή την τραγωδία,οι δύο λαοί ήρθαν πολύ κοντά,κάτι που άφησε παρακαταθήκες οι οποίες διατηρούν μέχρι και σήμερα την στενία φιλία και το δέσιμο με τον γειτονικό και ομόδοξο λαό.Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο μεγάλος τραγουδοποιός Κώστας Κάραλης,σε επίσκεψη του στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνιάς για να εμψυχώσει τους Σέρβους και τους Έλληνες Εθελοντές που πολεμούσαν στο πλευρό τους,τραγούδησε το Tamo Daleko.Για κάποιον ανεξήγητο και παράλογο λόγο,στην Γιουγκοσλαβία του Τίτο,το τραγούδι αυτό απαγορεύτηκε ως 'σωβινιστικό'.
https://www.youtube.com/watch?v=vFwBNHMhCew

Απο το 16:38 το Tamo Daleko και η εκτέλεση του  απο τον Κώστα Κάραλη στην επίσκεψη του στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας.Διακρίνονται στο τραπέζι και οι Έλληνες εθελοντές

Ευχαριστίες στο blog :  http://maninhighcastleblog.blogspot.gr/

Edi Rama to visit Serbia, promote his book in Belgrade

Edi Rama to visit Serbia, promote his book in Belgrade

The Albanian prime minister will visit Serbia, among other things to promote his book - Kurban (Sacrificial Lamb) and an exhibition of drawings, but also the highway to Durres
Snezana Congradin Source: Danas.rs
(N1 via Danas)
(N1 via Danas)
Rama will depart from Belgrade to Nis on October 14, where a meeting of Albanian and Serbian entrepreneurs will be organized, while the promotion of the project of constructing the Nis-Durres highway, where Kosovo officials should also take part, is possible

Prime Minister of Albania Edi Rama will visit Belgrade on October 13, when he will promote his book "(Kurban) – Sacrificial Lamb", Serbian edition, Danas reports. Rama will take part on Belgrade Security Forum that will be held from October 12-14, in Belgrade.

As we were informed, Albanian Prime Minister will depart for Nis on October 14, where he will attend the meeting of the entrepreneurs of Albania and Serbia.
According to still unconfirmed information, joint project pertaining to high way Nis-Durres should be promoted, that will afterwards be submitted to Brussels.

As we were told by our sources in Tirana, the highway will be surely constructed, although European Union still doesn’t have concrete proposals, i.e. response to the question how much funds will be approved and in what payment dynamics.

Possible "historic" visit

This event should be attended by some of Kosovo officials, and it is speculated that this could be the President of Kosovo Hashim Thaci. This would be, it goes without saying, a historic visit of Hashim Thaci to Serbia.

During the visit of Josef Biden, Vice President of USA, Prime Minister of Serbia had said that he informed vice president Biden that for a month or so, Edi Rama will visit Serbia, as well as that "we will host some of Albanian representatives from Kosovo and Metohija, that we will host many people on business forums, on the meetings".

"That is why we want to develop our country, to provide the growth of our economy, in the same time preserving our national and state interests", Vucic stated.

Security Forum's guest

"The book Kurban will be printed prior to Edi Rama’s visit to Belgrade Security Forum on October 13. It will be promoted then, also, as well as the next day, in Nis, on the meeting of entrepreneurs of Albania and Serbia. Maybe we could on this occasion make a mini-exhibition of Edi Rama’s drawings. Moreover, prior to Belgrade Book Fair, we will publish the book "Palace of Dreams“ of Ismail Kadare, who marks 80th anniversary this year. We plan to publish several other books of this author in Serbian," Veran Matic, director of publishing house Samizdat B92 that will publish those titles stated for Danas.

Political advisor of Edi Rama, writer and publicist Shkelzen Maliqi speaks for Danas govori about the book of Albanian Prime Minister, that will be promoted in Belgrade and Nis.

"The book Kurban (Sacrificial Lamb) was published in 2011, after Rama had lost elections for Tirana Mayor. The result was very tight. In the first count, Rama was ahead of his opponent for only nine votes (out of around half a million of voters), and then Democratic Party submitted complaint and asked for 1.000 invalid ballots to be counted too, that was placed in the wrong boxes (elections for MPs were held simultaneously). Counting took place for several weeks as Election Commission discussed every single previously announced "invalid" ballot and as democrats got majority in the commission, they had managed to "change“ the result. Basha, Rama’s opponent won the elections by beating Rama for some 70 votes. During the summer after he lost both local and general elections pretty tight (or thanks to manipulating activities), Rama had decided to write programming testimony on the conflict situation in Albania, which is very personal, confronting his vision of democratic transformation and modernization of Tirana and Albania with the authoritarian one of Sali Berisha," Maliqi depicts the content of the book for our newspaper.

Books and tolerance

He points out that it is "very unusual book, the analysis of state and perspective, written with somewhat baroque style, with lots of metaphors and humor".

"When it comes to Kadare, Samizdat had made arrangements to publish a selection of four or five books that I had proposed that could be interesting to the broader audience. The first is 'Palace of Dreams', that I had translated into Serbian and published in Sarajevo some 25 years ago, and now it will appear in a new advanced version. We also prepare the collection of stories, followed by two or three novels, that will be published successively in the course of the next two years," Shkelzen Maliqi underlines for Danas.

Just as a reminder, Edi Rama had visited Belgrade in autumn 2014, which was the first time that high Albanian official comes to Serbia, after 70 years. Although it was followed by the incidents on the football match between Serbia and Albania, when Serbian hooligans roared - Kill, slaughter, so that Shqipetar doesn’t exist – dron was launched on the stadium carrying the flag of "Greater Albania", this event was still regarded as historically significant for the relations of both states. Reconciliation process and the process of normalization of relations between Serbia and Albania plays special role in the current dialogue between Belgrade and Pristina, as it is followed by the programs of economic cooperation and establishing youth office, which ultimate result should be elimination of prejudices and intolerance among those two nations.

Necessary inter-state agreements in the field of culture

"Prior to Belgrade Book Fair, we will publish first volume of the book 'Serbs and Albanians through the Centuries', written by Petrit Imami, both in Serbian and Albanian, while till the end of this year, the second volume of the same book on some 1200 pags will appear, which represents most complete Serbian-Albanian relations since their beginning," Veran Matic points out for Danas. He announced that Samizdat finishes the preparations for publishing new title of Veton Surroi - Ambassador and other heretical essays – which is practically the sequel of the book “Serpent’s legs“.

"I believe that cultural cooperation between Albania, Serbia and Kosovo is of utmost importance, as much as political or economic. Ethnical distance between the Serbs and Albanians is very deep and it would be rather naive to try to bridge it only through politics or economy. For tolerant relations, it is necessary to learn more about the opposite nation and to accept specific traits of every nation, respectively. That is why it is necessary to make inter-state agreements in the field of culture and scientific-educational cooperation with the precise perennial agenda, so that those could be integrated into the budgets of our states, and so that the cooperation does not depend only on the enthusiasm of individuals or happen occasionally," Veran Matic concluded for our paper.

Beogradski univerzitet među 300 najboljih


Na Šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta 2015. rangiran između 301. i 400. mesta, a 2016. između 201. i 300.
Univerzitet u Beogradu zadržao je svoju poziciju na Šangajskoj listi za 2015. godinu (The 2015 Academic Ranking of World Universities) i nalazi se među 400 najboljih svetskih univerziteta, pošto je rangiran između 301. i 400. mesta.
Podsećamo da se Univerzitet u Beogradu na Šangajskoj listi prvi put našao 2012. godine, kada je svrstan u grupu univerziteta koji zauzimaju između 401. i 500. mesta. Od 2013. godine popravio je rang i našao se u grupi univerziteta koji zauzimaju pozicije između 301. i 400. mesta.
Šangajska lista koju svake godine objavljuje univerzitet Ciao Tong iz Šangaja jedna je od najuticajnijih lista koja rangira najbolje univerzitete u svetu. Kriterijumi koji se uzimaju u obzir između ostalog su broj dobitnika Nobelovih nagrada i Fildsovih medalja koji su pohađali univerzitet ili rade na univerzitetu, broj i kvalitet naučnih radova.
Ovaj uspeh Univerziteta u Beogradu ostvario je ogromnim zalaganjem naučnika sa fakulteta i instituta u sastavu Univerziteta u Beogradu, koji su dali izuzetno značajan doprinos i pored nedovoljnih sredstava uloženih u visoko obrazovanje i nauku. Pozicioniranje na ovoj listi koja obuhvata svega dva odsto svetskih univerziteta, dokaz je kvaliteta i konkurentnosti Univerziteta u Beogradu. Treba istaći da deset zemalja Evropske unije nema svoje univerzitete na listi od 500 najboljih, a da od su od zemalja južne i istočne Evrope znatno bolji plasman od Univerziteta u Beogradu imaju samo Lomonosov univerzitet u Moskvi i Karlov univerzitet u Pragu.
Univerzitet u Beogradu među 400 najboljih svetskih univerziteta, Sajt Beogradskog univeziteta

Σερβικό δημοσίευμα: «Το Μαυροβούνιο αποδέχεται μια Μεγάλη Αλβανία;»
Αύγουστος 19, 2016.
«Ενώ ο πρωθυπουργός Μίλο Τζουκάνοβιτς, ο ‘πατέρας του έθνους του Μαυροβουνίου’ κατάφερε να πραγματοποιήσει τα όνειρα του ΝΑΤΟ, μια αιτία για να λογομαχήσει με τους Ρώσους, στην Ποντγκόριτσα  ετοιμάζονται μια σειρά εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη δημιουργία ενός νέου κράτους στα Βαλκάνια», γράφει το σερβικό δημοσίευμα και συνεχίζει:

Και όχι μόνον αυτό, αλλά αυτό που πραγματικά δεν επιθυμούσε- τη «Μεγάλη Αλβανία»!
Έτσι το Μαυροβούνιο σε λιγότερο από δύο μήνες είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση από Αλβανούς εξτρεμιστές. Αλλά οι αρχές στην Ποντγκόριτσα δεν φαίνεται να ανησυχούν και πάρα πολύ.
Συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης του Μαυροβουνίου, ο Ταχίρ Βέλιγιου, Αλβανός πολιτικός, ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας» φθάνει στην Τούζι, κοντά στην Ποντγκόριτσα. Η άφιξή του έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο και στις 20 Αυγούστου θα παραστεί σε μια συνεδρία για να προωθήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία ενός μεγάλου κράτους στα Βαλκάνια. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το Μαυροβούνιο, μόνο σιωπά.

Το μόνο που έκανε το υπουργείο Εσωτερικών του Μαυροβουνίου – συνεχίζει το σερβικό δημοσίευμα- είναι  να εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις για την είσοδο στο Μαυροβούνιο». Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις: σύμφωνα με το νόμο περί αλλοδαπών μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν «λόγοι εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης».

Μήπως οι αρχές του Μαυροβουνίου, πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας «Μεγάλης Αλβανίας» δεν αποτελεί κίνδυνο για το Μαυροβούνιο; Παρότι για αυτό το νέο «κράτος» αποσπώνται και εδάφη του Μαυροβουνίου…

Ή μήπως δεν λαμβάνεται σοβαρά η υπόθεση; Εάν δεν σήμαινε τίποτε αυτή η επίσκεψη του Αλβανού, τότε αυτός γιατί χαρακτηρίζεται «Persona non grata» στη Σερβία και στην Ελλάδα για τις απόψεις του;
Μόλις πριν από δύο εβδομάδες ο Βέλιγιου πήγε στα Σκόπια και στις συναντήσεις που είχε περιέγραψε τις ιδέες του ως «φυσική ενοποίηση όλων των αλβανικών εδαφών σε ένα εθνικό αλβανικό κράτος, την ‘ενωμένη Αλβανία’. Τώρα είναι η σειρά του Μαυροβουνίου.

Και το δημοσίευμα (vesti online) σημειώνει εν κατακλείδι: Μήπως ο Μίλο Τζουκάνοβιτς πιστεύει ότι για σταθερά Βαλκάνια πρέπει να δημιουργηθεί μια ‘Μεγάλη Αλβανία’;

Lavrov: Partnerstvo sa Srbijom u interesu oba naroda


Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov je poručio da se "strateško partnerstvo Rusije i Srbije dosledno razvija, što u potpunoj meri odgovara interesima naših zemalja i naroda"


Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov je poručio da se "strateško partnerstvo Rusije i Srbije dosledno razvija, što u potpunoj meri odgovara interesima naših zemalja i naroda".
Šef ruske diplomatije je u čestitki Ivici Dačiću, povodom njegovog reizbora za ministra spoljnih poslova Srbije, naveo da je "uveren da produbljavanje bilateralne saradnje po svim osnovnim smerovima, realizacija zajedničkih projekata od uzajamne koristi, jačaju temelj rusko-srpskih odnosa".
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je saopštilo da je čestitku Lavrova danas Dačiću uručio ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin.
U saopštenju se dodaje da su Dačić i Čepurin razgovarali o realizaciji poseta i drugim planiranim aktivnostima ove godine.

Αποθέματα χρυσού περίπου 20 τόνων ανακαλύφθηκαν μεταξύ Σερβίας- Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας

  Αύγουστος 14, 2020. 19:12 Η καναδική ερευνητική εταιρεία «Medgold Resources» ανέφερε ότι στη νότια Σερβία, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδον...