ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α. ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ?


Ὥρα μας νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ δύσκολα


Προσοχὴ μεγάλη παρακαλῶ!!!
Ἂν δεῖτε ξαφνικὴ μετακίνηση ὁμάδων μεταναστῶν πρὸς μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ὁμάδες τῶν πέντε ἣ καὶ περισσοτέρων ἀτόμων, ποὺ μετακινῶνται συνεχῶς, νὰ ἐνημερώσετε ἀμέσως τοὺς πάντες καὶ νὰ γίνῃ αὐτὸ γνωστὸ σὲ ὅλους!!!
Ἐὰν ὑπάρξῃ ὁμαδικὴ μετακίνησις πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις νὰ ἐνημερωθῇ ἀμέσως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ κάθε τρόπο.
Ὅσοι τοὺς ἔχετε στὴνν δούλεψή σας καὶ ξαφνικὰ τοὺς δεῖτε νὰ φεύγουν, νὰ ἐνημερώσετε ἄμεσα τοὺς πάντες, φίλους, συγγενεῖς, γείτονες καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους καὶ διὰ στόματος ὅλους τοὺς ὑπολοίπους.
Περιμένουμε πολλαπλὴ εἰσβολὴ τῶν Τούρκων σὲ πολλὰ μέτωπα.
Ἐδὼ ἔχω να σχολιάσω τὰ ἑξῆς: αὐτοὶ ποὺ σήμερα καταδικάζουν τὴν στάση τῆς Τουρκίας, ὅπως ἡ Γερμανία, τὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ κι ὁποῖος ἄλλος, ἀπὸ τὴν ἄλλη πόρτα τοὺς πωλοῦν ὅπλα, ἐξοπλίζοντάς τους. Αὐτοὶ ὅλοι δεν θὰ κάνουν κάτι γιὰ νὰ μᾶς ὑπερασπισθοῦν!
Ἡ Τουρκία δὲν θὰ κάνη θερμὸ ἐπεισόδιο, ἀλλὰ κανονικὴ εἰσβολὴ καί, μάλιστα, πολλαπλή, δηλαδὴ σὲ πολλὰ σημεῖα ταὐτοχρόνως.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ZAŠTO SE PRIKRIVA LEK PROTIV RAKA?

η Άννα Πρέλεβιτς μάς ξεναγεί στις ομορφιές της σερβικής πρωτεύουσας.