poljoprivreda-vojvodina-ravnica
Osim prvobitnog Predugovora o investicijama u poljoprivredi koji je Vlada Srbije potpisala početkom godine sa arapskom kompanijom Al Dahra, problematičan je još jedan Ugovor u koji javnost nije imala uvid, upozorava Đorđe Bugarin sekretar Udruženja poljoprivrede, Privredne komore Vojvodine. Prema tom ugovoru uz prodaju strancima oko 3.000 hektara državnog zemljišta ispod cene, moći će i da ga zakupljuju po ceni duplo nižoj od one koju plaćaju seljaci u Bačkoj koji obrađuju tu zemlju.
Zemljoradnici najavljuju da će, ako bude potrebe, pravdu tražiti i pred Sudom u Strazburu, dok Bugarin smatra da je ceo aranžman sa Arapima nepovoljan za Srbiju.
Oranice koje mnogi zemljoradnici Bačke obrađuju već generacijama unazad, kao i kombinate koji su na prodaju, Vlada Srbije trebalo je prvo njima da ponudi po boljim uslovima, jer su oni poreski obveznici ove zemlje, a ne Arapi, stav je Udruženja poljoprivrede pri Privrednoj komori Vojvodine.
Osim toga, država bi morala da ispita vlasnički odnos u vezi sa zemljištem na području Kule, jer zemljoradnici ovog kraja, koji takođe iznose zamerke na aranžman sa Arapima, tvrde da je zemljište vlasništvo zadruge.